ZVLÁŠTNÍ TECHNOLOGIE
A VÝBAVA

 

 • tepelné zpracování u odlitků ze slitin hliníku
 • pro specielní účely aplikace vakuové rafinace tekutého kovu
 • tuhnutí silnostěnných odlitků pod zvýšeným tlakem v autoklávu pro zvýšení vnitřní kvality odlitku
 • u kusových zakázek možnost výroby odlitků na spalitelné polystyrenové modely
 • spektrometr
 • zařízení pro stanovení mechanických hodnot
 • penetrační testy
 • konečná úprava povrchů tryskáním pomocí nerezových broků 0,8 mm
 • utěsňování odlitků přípravkem DICHTOL
 • výroba modelů v kooperaci na námi stanovenou technologii
 • opracování odlitků v kooperaci
 • nedestruktivní kontrola odlitků RTG a ultrazvukem v kooperaci
 • CENTRUM 3D AUTOCAD, RHINOCEROS