ŘÍZENÍ JAKOSTI

 

Řízení jakosti
   Slévárna je od roku 1999 certifikována podle EN ISO 9002 společností Intertek s.r.o.
    Od roku 2008 certifikována dle nové normy ISO 9001 : 2008 s pravidelným externím dohledovým auditem.Certifikace provedena - platnost 2016-2017.
Kontrola kvality
  • spektrografické analýzy vstupního materiálu
  • kontrola chemického složení odlitků
  • zkoušky mechanických hodnot odlitků
  • kontrola vnitřní jakosti prozařováním RTG
  • kontrola vnitřní jakosti pomocí penetračních metod
  • kontrola vnitřní jakosti pomocí ultrazuku
  • Příručka systému managementu kvality